Reklama
 
Blog | Ctirad Oráč

Jestli nechcete rodit jako za socialismu, přijďte na pondělní demonstraci

 Senátoři projednávají zákon, který vylučuje samostatnou práci porodních asistentek jak je to běžné v západní Evropě. Situace v českém porodnictví se posouvá stále směrem "na východ", od svobody k lékařské totalitě. V pondělí se můžete zůčastnit demonstrace v Praze.

VÝZVA ZA BEZPEČNÝ POROD: Zastavme nebezpečný zákon!

1.      Vyzýváme senátory a senátorky (a posléze i poslance a poslankyně), aby řekli jasné NE projednávanému zákonu o zdravotních službách, který vrací české porodnictví do normalizačních dob. V zemích západní Evropy jsou porodní asistentky uznávanými expertkami na péči o zdravé těhotné, rodičky a ženy a jejich děti po porodu. Lékař by měl být přivolán v případě komplikací. Projednávaný zákon však v rozporu se vzrůstající poptávkou a dostupnými výzkumy nijak nedefinuje zdravotní službu porodních asistentek. Péče o matku a dítě je tak nejen méně bezpečná, ale i výrazně dražší.

 

Reklama

2.      Vyzýváme odpovědné osoby, aby porodním asistentkám zajistily pro jejich práci odpovídající legislativní podporu, a tím těhotným ženám zároveň umožnily zvolit si místo a způsob porodu tak, jak jim zaručuje nejen Listina základních práv a svobod, ale i Evropská úmluva o ochraně lidských práv a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Je absurdní, že těhotné ženy žijící pouhých 200 km západněji, jižněji či severněji od hlavního města České republiky (Německo, Rakousko, Polsko) mají péči porodní asistentky nejen státem garantovanou, ale i hrazenou ze zdravotního pojištění.

3.      Považujeme za neobhajitelné, že český stát diktuje ženám pouze jediného možného poskytovatele péče během těhotenství a také to, kde porodit dítě. To vše v situaci, kdy v žádném případě nemůže zaručit, že lékařsky vedený porod v porodnici je tím nejlepším pro těhotné a rodící ženy a především jejich děti. Alarmující počet císařských řezů nepřináší zvýšení bezpečnosti péče pro děti, ba spíše naopak. Bezpečná péče pro děti vychází dle analýz WHO a IMBCO v optimálním případě z principů porodní asistence. S plánovaným rušením porodnic lze navíc očekávat vzhledem k vytíženosti lékařského personálu zhoršení dostupnosti a kvality péče o těhotné a rodící ženy.

4.      Nedávnou kauzu porodní asistentky Ivany Königsmarkové považujeme za důsledek nedostatečné právní podpory pro práci porodních asistentek v České republice. Ministerstvo zdravotnictví se již několik let brání důslednější spolupráci s profesními organizacemi porodních asistentek, ale i organizacemi zastupujícími klientky porodnické péče a tvrdošíjně odmítá požadavky na přijetí již existujících mezinárodních standardů pro samostatnou a kontinuální péči poskytovanou porodními asistentkami. Ženy, které chtějí rodit mimo zdravotnické zařízení, tak podle představ ministerstva zůstávají bez odborné pomoci. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku se také již zabývá stížností ženy, která v systému českého porodnictví nenašla v roce 2010 žádnou odbornou pomoc pro porod doma. V obdobném případě, který se stal v Maďarsku, soud rozhodl ve prospěch stěžující si ženy.

MÁTE-LI ZÁJEM, ABY PORODNICKÁ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE ODPOVÍDALA ZÁSADÁM BEZPEČNÉHO PORODU, PLNĚ V SOULADU S NEJNOVĚJŠÍMI VĚDECKÝMI POZNATKY, PROSÍME PŘIPOJTE SVŮJ PODPIS K TÉTO VÝZVĚ A PŘIJĎTE NA DEMONSTRACI V PONDĚLÍ 17. ŘÍJNA V 15 HODIN NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ NA PRAZE 2.


Výzvu podepsali např. Libor Ambrozek, Ondřej Liška, Martin Ander, Martha Issová, Josef Jařab, Eva Labusová, Veronika Vieweghová.

Podrobnosti zde.

Dopisuji 25.11.20011:

Jak se dalo předpokládat, následně po demonstraci asi 400 lidí prošel zákon o zdravotních službách znovu sněmovnou a podpisem prezidenta se stal platným. Zákon porodním asistentkám diktuje takové technické vybavení, jaké nemohou splnit. Možnost rodit jen s porodní asistentkou nebo v porodním domě se tak v České republice stává nezákonnou, narozdíl od Rakouska, Německa, Anglie a dalších vyspělých zemí, kde je to běžné a kde porod pouze s porodní asistentkou využila například moje žena při narození dvou našich dětí (v Rakousku). Moje rada tedy zní, roďte za hranicemi tohoto Kocourkova, nebo ještě lépe, odstěhujte se pryč zcela.